Επικοινωνία

2ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου
Ρωμανιώλη 43
251.00 Αίγιο
Τηλέφωνα: 2691022370 & 2691022249
Τηλεομοιοτυπικό: 2691022370
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: 2dimaigi@sch.gr
Ιστολόγιο: http://2aigiou.blogspot.com