Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΑΕΠ)

1. Διδακτικό Ωράριο Πρωινής Λειτουργίας

ΩΡΕΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

08:00-08:10
10'
Υποδοχή μαθητών
08:10-09:40
90'
1η διδακτική περίοδος
09:40-10:00
20'
διάλειμμα
10:00-11:30
90'
2η διδακτική περίοδος
11:30-11:45
15'
διάλειμμα
11:45-12:25
40'
5η διδακτική ώρα
12:25-12:35
10'
διάλλειμα
12:35-13-15
40'
6η διδακτική ώρα
13:15-13:25
10'
διάλλειμα
13:25-14:00
35'
7η διδακτική ώρα
(Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος)
14:00-14:05
5'
Διάλειμμα - Αποχώρηση μαθητών του υποχρεωτικού προγράμματος
14:05-14:40
35'
φαγητό - χαλάρωση
14:40-14:50
10'
διάλλειμα
14:50-15:30
40'
8η διδακτική ώρα
15:30-15:40
10'
διάλλειμα
15:40-16:15
35΄
9η διδακτική ώρα
(Λήξη ολοήμερου προγράμματος)
Η έναρξη του υποχρεωτικού προγράμματος είναι στις 8:10 και η λήξη στις 14:00 για όλες τις τάξεις.
2. Αναμόρφωση Ωρολογίου Προγράμματος
Κατανομή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο
α/α
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Α'
Β'
Γ'
Δ'
Ε'
ΣΤ'
1.
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
-
-
2
2
2
2
2.
ΓΛΩΣΣΑ
10
10
8
8
7
7
3.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
5
5
4
4
4
4
4.
ΙΣΤΟΡΙΑ
-
-
2
2
2
2
5.
ΜΕΛΕΤΗ του ΠΕΡΙΒΑΛ.
4
4
3
3
-
-
6.
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
-
-
-
-
2
2
7.
ΦΥΣΙΚΑ
-
-
-
-
3
3
8.
ΚΟΙΝ. & ΠΟΛ. ΑΓΩΓΗ
-
-
-
-
1
1
9.
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
- Εικαστικά
- Μουσική
- Θεατρική Αγωγή
(5)
2
2
1
(5)
2
2
1
(3)
1
1
1
(3)
1
1
1
(3)
1
1
1
(3)
1
1
1
10.
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
4
4
4
4
2
2
11.
ΑΓΓΛΙΚΑ
2
2
4
4
4
4
12.
ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ - ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
4
4
3
3
1
1
13.
2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
-
-
-
-
2
2
14.
Τ.Π.Ε.
1
1
2
2
2
2

ΣΥΝΟΛΟ
35
35
35
35
35
35
Αλλαγές στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα
• Στις τάξεις Α' και Β', η μία (1) ώρα του γλωσσικού μαθήματος θα διατίθεται για Φιλαναγνωσία.
• Στις τάξεις Γ', Δ', Ε', Στ' η μία (1) ώρα του γλωσσικού μαθήματος θα διατίθεται για Φιλαναγνωσία.
• Αύξηση κατά 1 ώρα του μαθήματος των μαθηματικών στις Α' και Β' τάξεις.
• Αισθητική Αγωγή : Περιλαμβάνει τα Εικαστικά, τη Μουσική και τη Θεατρική Αγωγή. Το μάθημα των Εικαστικών διδάσκεται από το δάσκαλο της τάξης, εφόσον δεν υπάρχει εκπαιδευτικός αντίστοιχης ειδικότητας. Το μάθημα της Μουσικής διδάσκεται από εκπαιδευτικό του αντίστοιχου κλάδου και εφόσον δεν υπάρχει, από δάσκαλο της τάξης και αυξάνεται κατά 1 ώρα στις Α' και Β' τάξεις. Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής διδάσκεται 1 ώρα για κάθε τάξη από εκπαιδευτικό του αντίστοιχου κλάδου και εισάγεται ως υποχρεωτικό διδακτικό αντικείμενο του Ωρολογίου Προγράμματος.
• Οι ώρες του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής αυξάνονται κατά 2 για τις Α', Β', Γ' και Δ' τάξεις.
Στις τάξεις Α', Β', Γ', Δ' η μία διδακτική ώρα της Φυσικής Αγωγής θα διατίθεται για Χορούς.
• Προστίθεται το μάθημα των Αγγλικών στις Α' και Β' τάξεις για 2 ώρες και αυξάνεται κατά 1 ώρα για τις υπόλοιπες τάξεις.
• Προστίθεται το μάθημα των Τ.Π.Ε. για 1 ώρα στις Α'& Β' τάξεις και 2 ώρες εβδομαδιαίως στις υπόλοιπες τάξεις (Γ', Δ', Ε', ΣΤ').
• Στην Ευέλικτη Ζώνη/Βιωματικών Δράσεων αναπτύσσονται διαθεματικά προγράμματα με πρωτοβουλία του κάθε εκπαιδευτικού.
Στην Α' τάξη : Η μία διδακτική ώρα της ΕΖ/ΒΔ, θα διατίθεται για δραστηριότητες που αφορούν σε θέματα Αγωγής Υγείας.
Στην Β' τάξη: Η μία διδακτική ώρα της ΕΖ/ΒΔ, θα διατίθεται για δραστηριότητες που αφορούν σε θέματα Διατροφικών Συνηθειών
Στην Γ' τάξη: Η μία διδακτική ώρα της ΕΖ/ΒΔ, θα διατίθεται για δραστηριότητες που αφορούν σε θέματα Κυκλοφοριακής Αγωγής.
Στην Δ' τάξη: Η μία διδακτική ώρα της ΕΖ/ΒΔ, θα διατίθεται για δραστηριότητες που αφορούν σε θέματα Περιβαλλοντικής Εκπ/σης.
Τις ώρες της ΕΖ/ΒΔ θα μπορούν να αναλαμβάνουν και εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων
3. Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος
Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος είναι 15 μαθητές.
4. Αναμόρφωση του ολοήμερου προγράμματος
Τα γνωστικά αντικείμενα που θα διδάσκονται στο Ολοήμερο Πρόγραμμα θα ορίζονται με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων ύστερα από εισήγηση του Δ/ντή της σχολικής μονάδας, ο οποίος θα συνυπολογίζει τις δυνατότητες της σχολικής μονάδας, (ενδιαφέροντα μαθητών, μαθησιακό επίπεδο, προτιμήσεις γονέων, υλικοτεχνική υποδομή, πλεονάζουσες ώρες).
• Οι Γονείς μπορεί να προτείνουν μέχρι δύο (2) γνωστικά αντικείμενα.
Με βάση τα παραπάνω ο σύλλογος διδασκόντων συγκροτεί το πρόγραμμα μαθημάτων των Ολοήμερων Τμημάτων έτσι ώστε να αναλογούν 2 ώρες μαθημάτων ανά ημέρα σε κάθε τμήμα, συνολικής δηλ. διάρκειας δέκα (10) ωρών. Τα διδακτικά αντικείμενα από τα οποία μπορεί να γίνει επιλογή ως προς το πλήθος τους και τις ώρες που θα διδάσκονται είναι τα παρακάτω:
• Μελέτη:
- Μέχρι πέντε (5) τμήματα Ολοήμερου Προγράμματος διατίθενται δέκα (10) ώρες συνολικά, οι οποίες προτείνεται να γίνονται κυρίως στην Α' και Β' τάξη. Σε περίπτωση που η Α' και Β' τάξη στο Ολοήμερο λειτουργεί σε κοινό τμήμα προτείνεται να διατίθενται πέντε (5) ώρες μελέτη για το συγκεκριμένο τμήμα και οι υπόλοιπες πέντε (5) ώρες με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων στα υπόλοιπα τμήματα.
- Για έξι (6) τμήματα του Ολοήμερου Προγράμματος προτείνονται συνολικά δεκαπέντε πέντε (15) ώρες: πέντε (5) ώρες στην Α' τάξη, πέντε (5) ώρες στη Β' τάξη και οι υπόλοιπες ώρες διατίθενται με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων στα υπόλοιπα τμήματα.
• Αθλητισμός από 1 έως 5 ώρες. Προτείνεται κυρίως για τα τμήματα του ολοήμερου προγράμματος των Δ', Ε' και ΣΤ' τάξεων δεδομένου σε αυτές τις τάξεις το μάθημα της Φυσικής Αγωγής διδάσκεται λιγότερες ώρες συγκριτικά με τις τάξεις Α', Β'.
• Θεατρική Αγωγή από 1 έως 5 ώρες. Προτείνεται κυρίως για τα τμήματα του ολοήμερου προγράμματος των Δ', Ε' και ΣΤ' τάξεων, ανάλογα με τις δυνατότητες της κάθε σχολικής μονάδας.
Τ.Π.Ε. από 1 έως 5 ώρες. Προτείνεται για όλα τα τμήματα του ολοήμερου προγράμματος, ως επιπλέον ώρες στις νέες τεχνολογίες.
Αγγλικά από 1 έως 5 ώρες. Προτείνεται για όλα τα τμήματα του ολοήμερου προγράμματος ως επιπλέον ώρες στο μάθημα της αγγλικής γλώσσας.
Μουσική από 1 έως 5 ώρες. Προτείνεται κυρίως για τα τμήματα του ολοήμερου προγράμματος των Γ, Δ', Ε' και ΣΤ'.
Δεύτερη ξένη γλώσσα από 1 έως 5 ώρες . Προτείνεται μόνο για τα τμήματα του ολοήμερου προγράμματος των Ε' και ΣΤ' τάξεων .
Εικαστικά από 1 έως 5 ώρες. Προτείνεται κυρίως για τα τμήματα του ολοήμερου προγράμματος των Δ', Ε' και ΣΤ' τάξεων.
Πολιτιστικοί όμιλοι δραστηριοτήτων. Δράσεις δημιουργίας και πολιτισμού από 1 έως 5 ώρες. Προτείνεται για όλα τα τμήματα του ολοήμερου προγράμματος. Θα μπορούσαν να υπάρξουν και μικτά τμήματα από μαθητές διαφορετικών τάξεων υπό τη μορφή κύκλων γνωστικών αντικειμένων ή αλλιώς ομίλων δράσεων δημιουργίας και πολιτισμού. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δραστηριότητας οι μαθητές όλων των τάξεων μπορεί να προετοιμάζουν σχολικές εορτές, χορωδίες, θεατρικές παραστάσεις και άλλες δημιουργικές δραστηριότητες για την καλλιέργεια της αισθητικής καθώς και την ανάδειξη και προώθηση στοιχείων του πολιτισμού όπως: λογοτεχνία, τέχνες, φωτογραφία, μουσικά σύνολα, κ.α.). Η συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορεί να οργανωθεί από δασκάλους, εκπαιδευτικούς θεατρικής αγωγής και εκπαιδευτικούς μουσικής.
Το Ολοήμερο Πρόγραμμα διαμορφώνεται από το σύλλογο των διδασκόντων, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του σχολείου και σε συνεργασία με τον οικείο Σχολικό Σύμβουλο, οποίος συνδράμει στην καλύτερη δυνατή σύνθεση και οργάνωση του Ολοήμερου Προγράμματος.
Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η αυτονομία της σχολικής μονάδας μέσα από την ισχυροποίηση της άποψης μαθητών και εκπαιδευτικών , ανάλογα με την εκάστοτε εκπαιδευτική περίσταση και τον αυτόνομο προγραμματισμό δράσης σε επίπεδο σχολείου.
Ο Διευθυντής του σχολείου αποστέλλει το σχετικό πρακτικό με το Ολοήμερο Ωρολόγιο Πρόγραμμα στο σχολικό σύμβουλο για έγκριση και θεώρηση.
Για τη διαμόρφωση του Ολοήμερου Προγράμματος των δέκα (10) διδακτικών ωρών, λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:
• Μέχρι 3 τμήματα, ένας δάσκαλος και επιλογή τριών τουλάχιστον (3) διδακτικών αντικειμένων.
• Για 4 και 5 τμήματα, ένας δάσκαλος και επιλογή πέντε τουλάχιστον (5) διδακτικών αντικειμένων.
• Για 6 τμήματα, δύο δάσκαλοι και επιλογή έξι τουλάχιστον (6) διδακτικών αντικειμένων.
5. Πρωινή ζώνη του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου
Η πρωινή ζώνη του Ολοήμερου Δημοτικού σχολείου λειτουργεί από 7:00 - 8:00, εφόσον σ' αυτή συμμετέχουν από 10 μαθητές και πάνω. Η προσέλευση των μαθητών ολοκληρώνεται στις 7:15. Στην Πρωινή Ζώνη μπορούν να συμμετέχουν μόνο όσοι μαθητές παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα.
6. Εφημερεύοντες - Επιτήρηση μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα
Με πράξη του συλλόγου διδασκόντων, από το σύνολο των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα ορίζονται οι εφημερεύοντες και καθορίζονται τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες τους. Αντίγραφο του πρακτικού αναρτάται στο γραφείο του Διευθυντή και στο γραφείο των εκπαιδευτικών.
Οι εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν το ωράριο τους σε δύο σχολεία κάνουν εφημερία μόνο στο ένα, σ' αυτό που διδάσκουν τις περισσότερες ώρες.
Καθήκοντα εφημερίας δεν ανατίθενται σε εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε τρία και περισσότερα σχολεία, όταν τουλάχιστον το ένα από αυτά λειτουργεί σε χωριστό κτίριο.
7. Σίτιση
Η ώρα του φαγητού - χαλάρωσης εντάσσεται στην παιδαγωγική διαδικασία και θεωρείται ως διδακτική ώρα για τον Υποδιευθυντή/Υπεύθυνο του Ολοήμερου Προγράμματος ή τον Υπεύθυνο του Ολοήμερου Προγράμματος, ο οποίος έχει την ευθύνη για τη σίτιση των μαθητών. Το εκπαιδευτικό προσωπικό που διδάσκει την πρώτη διδακτική ώρα του ολοήμερου προγράμματος , παρευρίσκεται κι επιβλέπει τη σίτιση των μαθητών.
8. Αποχώρηση μαθητών
Η αποχώρηση των μαθητών του ολοήμερου προγράμματος μπορεί να γίνει:
• Με τη λήξη του ολοήμερου προγράμματος (16:15),
• Κατά το χρονικό διάστημα 15:30 - 15:40, εφόσον έχει κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση των γονέων στη σχολική μονάδα.
• Η αποχώρηση των μαθητών γίνεται με ευθύνη του Υπεύθυνου του Ολοήμερου Προγράμματος, ο οποίος αποχωρεί μετά τη λήξη του (16:15) ασχέτως αν ασκεί διδακτικά καθήκοντα στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα.
Με εγκυκλίους του Υπ. ΠΔΒΜΘ, μπορεί να ρυθμίζονται θέματα εκπαιδευτικής και παιδαγωγικής φύσης, λειτουργίας κλπ των σχολείων που εφαρμόζουν το Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα.
Κατά τη σύνταξη των ωρολογίων προγραμμάτων σε καμία περίπτωση, δεν παραβιάζεται το εργασιακό και διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών το οποίο ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις.


Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2013

321 ΝΕΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΑΕΠ)

Ορίστηκαν με απόφαση του  υφυπουργού  Παιδείας κ. Θ. Παπαθεοδώρου  τα   τριακόσια είκοσι ένα (321) Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο  Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ). Μεταξύ αυτών ευρίσκεται και το δικό μας.

http://www.esos.gr/article/eidisis-protovathmia-ekpaidefsi/ta-321-olohmera-sxoleia

Πηγή: http://www.esos.gr

Κυριακή, 16 Ιουνίου 2013

Στους αποφοίτους μας 2012-2013

2o Δημοτικό Σχολείο Αιγίου


Με μερικές πέτρες βγαλμένες απ’ το χώμα τής πατρίδα μας
Ψηλό να χτίσετε Ναό· στον ουρανό
Με λίγο θαλασσινό νερό
Καράβι ν’ αρματώσετε στο κύμα· θαυμαστό
Για νέους τόπους

Ν’  ανοίξετε κατάλευκα πανιά στις πέρα θάλασσες

Σαν τον παλιόν εκείνον Οδυσσέα, που

Πολλν δ᾿ νθρώπων δεν στεα κα νόον γνω

Μ’ όλα τα χρώματα, μ’ όλες τις γλώσσες
Να γνωρίσετε τη χάρη τής πέτρας πάνω στο θαλασσόδαρτο βράχο
και το λουλούδι να δείτε που φυτρώνει στην έρημο
                     Τ'  αστέρι που δείχνει τον δρόμο
Και το χέρι
που απλώνεται για να βοηθήσει
         αλλά και για να κρατήσει
                                                                             γερά το τιμόνι

Ιούνιος 2013   
Στους αποφοίτους μας
Οι δάσκαλοί σας

Ανδρεοπούλου Γεωργία
Μουγκάση  Κωνσταντίνα
Ασημακοπούλου Κοραλία
Παναγοπούλου  Ευανθία
Βίλλιος Γεώργιος
Παπαθανασίου Βασίλειος
Γκολόης Αντώνιος
Παρίσης Σπυρίδων
Δημοπανάγου Φωτεινή
Σεπεντζής Χαράλαμπος
Θανέλλα Ιωάννα
Σπυροπούλου Ζουμπουλιά
Καραθανασοπούλου Γεωργία
Τάψας Αναστάσιος
Κιτσάτη Μαρία
Τριανταφύλλου Αφροδίτη
Κουσουλός Αθανάσιος
Φιτσιάλου Αικατερίνη
Μαρίνου Ιωάννα
Χρυσανθοπούλου Σοφία
Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2013

EKΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗ ΛΗΞΕΙ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

2Ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ

Την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013  το πρόγραμμα του Σχολείου μας διαμορφώνεται ως εξής:

08:25΄: Προσέλευση μαθητών

08:45΄ - 09:30΄ : Ομιλίες-Αποχαιρετισμοί-Δρώμενα

Από τις 09:30΄ θα αρχίσει η απονομή των τίτλων και των αναμνηστικών, μετά το πέρας τής οποίας οι μαθητές θα αποχωρούν με τους γονείς των.

Την εκδήλωσή μας θα τιμήσει με την παρουσία της η Σχολική Σύμβουλος 7ης Εκπ/κής Περιφέρειας Π.Ε. Αχαΐας,  κυρία Φελούκα Βασιλική.