Το σχολείο μας
Διατελέσαντες Διευθυντές:


2010-2011
Νικολόπουλος Αργύριος
2007-2011  
Λουκόπουλος Αθανάσιος
2002-2007   
Νταβαρίνος Κωνσταντίνος
       2002 
Μερτής Αντώνιος
1997-2002   
Λουκόπουλος Αθανάσιος
1992-1997
Κατσίκας Γεώργιος
1987-1992
Ανδριόπουλος Ανδρέας
1985-1987
Σπανού- Κωστοπούλου Μαρία
1983-1985
Αγγελοπούλου -Ταβλά Παναγιώτα

ΠαλαιότεραΚαραμάνος Αριστείδης

Μουρίκη - Γκόφα  Ευαγγελία

Αργυριάδου -Σουφλή Αγγελική

Τσιγκρής Κωνσταντίνος

Ηλιόπουλος Ιωάννης          Το 2ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου ιδρύθηκε στην πόλη μας το έτος 1840 με την ονομασία 1ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων Αιγίου και λειτούργησε ως πεντατάξιο, στεγάστηκε δε στην οικία Πετμεζά. Το 1929 έγινε μεικτό και το 1934 προήχθη σε εξατάξιο.
Το σημερινό διδακτήριο (παλαιά πτέρυγα) κτίστηκε το 1931 επί κυβερνήσεως Ελ. Βενιζέλου. Ο αύλειος χώρος έχει εμβαδόν περίπου 1.200 τ.μ.
Κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, το σχολείο χρησιμοποιήθηκε ως αποθήκη πυρομαχικών. Εκρήξεις βομβών προκάλεσαν ζημιές στους τοίχους όχι όμως και στην στατική του κτηρίου.
Από το 1960 μέχρι το 1980 φιλοξενούσε και το 3ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου.
Από το 1980 λειτούργησε ως 12/θεσιο, σε δύο βάρδιες, μέχρι το 2000 οπότε υποβιβάσθηκε σε 11/θεσιο καί την επόμενη χρονιά σε 10/θεσιο. Από το σχ. έτος 2010-'11 προήχθη εκ νέου σε 12/θεσιο και κατά σχολικό έτος, 2011-'12, λειτούργησε με 11 τμήματα.
Η κατασκευή της νέας πτέρυγας, το 2008-'09,  εμείωσε κατά πολύ τα προβλήματα χώρων και υποδομών, όμως δέν τα έλυσε εντελώς. Η νέα πτέρυγα περιλαμβάνει 4 αίθουσες διδασκαλίας, γραφείο  διευθυντή, αίθουσα εκδηλώσεων, κυλικείο, αποθήκη και τουαλέτες μαθητών και εκπαιδευτικών.
Οι οργανικές θέσεις των δασκάλων (ΠΕ70) είναι 15. Οι οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών ειδικότητος (Αγγλικών, Φυσικής Αγωγής & Μουσικής) είναι 3. 
Στο σχολείο μας, κατά σχολικό έτος, 2011-'12, φοίτησαν 178 μαθητές/μαθήτριες σε 11 τμήματα και  Ολοήμερο τμήμα με 47 μαθητές/μαθήτριες.
Κατά το σχολικό έτος 2012-'13 φοίτησαν 190 μαθητές/μαθήτριες. Στο Ολοήμερο φοίτησαν 64 μαθητές/μαθήτριες.
Από το σχολικό έτος 2013-'14 , με την υπ’ αριθμ. Φ.50/174 /84570 /Γ1  Υπουργική Απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ1583/21-6-2013/τεύχος Β΄, το σχολείο μας λειτουργεί με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ).
Κατά το έτος αυτό στο σχολείο μας φοιτούν 178 μαθητές/μαθήτριες. Στο Ολοήμερο Σχολείο  φοιτούν 21 μαθητές/μαθήτριες.  


Πηγή: Αρχείο του Σχολείου και (για τα ονόματα των διευθυντών, ιδίως των παλαιών) μαρτυρίες παλαιών δασκάλων τού Σχολείου μας.