Παρασκευή, 31 Μαΐου 2013

Ἡ προσωπογραφία τῆς μητέρας μου

«Η μητέρα μου είναι γλυκιά και τρυφερή και μ’ αγαπάει.
Θα ΄θελε να ΄χε σταματήσει ο χρόνος εκείνη τη στιγμή που μ’ έχει αντίκρυ της και με κοιτάζει. Γνωρίζω εκείνη τη στιγμή καλά, μα δεν μπορώ ούτε μπορεί να τηνε σταματήσει. Κι έτσι θα μείνει πάντα στη μνήμη μας, ευγενική και τρυφερή να καρτεράει μια δυο στιγμές που πέρασαν, μια δυο στιγμές που έζησα μοναδικά για εκείνη».

Μάνος Χατζιδάκις (1925-1994)


http://www.youtube.com/watch?v=83EPREorLWE
 

Κυριακή, 26 Μαΐου 2013

                                                                                                                     Αίγιο, 26.05.2013

Την Τρίτη 28 Μαΐου 2013 τo Σχολείο μας, όπως και όλα τα Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αιγιαλείας, δεν θα λειτουργήσει, λόγω της εαρινής Γενικής Συνέλευσης των εκπαιδευτικών Π.Ε.

 

Πέμπτη, 23 Μαΐου 2013

                                                                                   Αίγιο, 23.05.2013

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ

Εν όψει των εγγραφών των μαθητών στο Δημοτικό Σχολείο και σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. για τις εγγραφές (Αρ. Πρωτ. Φ.6/369/65741/Γ1/15-5-2013) είναι υποχρεωτική η αυτεπάγγελτη αναζήτηση των πιστοποιητικών γέννησης των μαθητών από τους Προϊσταμένους των Δημοσίων Νηπιαγωγείων και τους Διευθυντές και Προϊσταμένους των Δημοσίων Δημοτικών σχολείων. 
Συνεπώς, μπορούν οι γονείς να μάς δηλώσουν τον Δήμο εις τον οποίο είναι γραμμένα τα παιδιά των και να αναζητήσουμε εμείς τα Πιστοποιητικά γέννησης.

Πέμπτη, 16 Μαΐου 2013

                                                                                                                Αίγιο,  16 Μαΐου 2013


«Δικαιολογητικά εγγραφής στην Α΄ τάξη τού Δημοτικού Σχολείου».
 
 
ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013


Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις τής παρ. 3 τού άρθρου 7 τού Π.Δ. 201/1998 (ΦΕΚ 161Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 τού Ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159Α), τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη τού δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

1.    Πιστοποιητικό γέννησης, Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή τού μαθητή στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, το οποίο εκδίδεται το τελευταίο πριν την εγγραφή τρίμηνο και στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης.

2.    Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

3.    Πιστοποιητικό οδοντολογικής εξέτασης.

4.    Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.

5.    Πιστοποιητικό καρδιολογικής εξέτασης.

6.    Πιστοποιητικό οφθαλμολογικής εξέτασης.

7.    Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου.

8.    Ατομικό Δελτίο Υγείας (ΑΔΥ) – Προσκομίζεται τον Σεπτέμβριο

Στην Α΄ τάξη εγγράφονται μαθητές που έχουν γεννηθεί από 1/1/2007 μέχρι 31/12/2007