Η πόλη μας      Άποψη της πόλης μας από τόν Νότο. Ο εύφορος κάμπος, η πόλη, η θάλασσα και, πέρα μακριά, η Ρούμελη με τά  βουνά.

Άρθρο τής wikipedia για την πόλη μας                                                  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CE%B3%CE%B9%CE%BF